Как работи Гещалт терапията?

Думата „гещалт“ е от немски произход и няма еднозначен превод. Най-общо тя означава „структура, цялостност, завършеност, форма“. Нека вземем значението „завършеност“, което най-често се подразбира, когато говорим за гещалт терапията. Завършеност на какъвто и да е процес започнат някога. Да вземем за пример кихането – процес, известен на всеки още от детството. И така – вие сте почувствали желание да кихнете. Изглежда просто – кихаш и толкова. Но… вие сте на важно съвещание или в театъра! И съвсем не ви се иска да привличате вниманието върху себе си, внезапно възпроизвеждайки точно такъв шум. Тогава? – Какво правите? Точно така – търкате си носа, дишате по специален начин или използвате други трикове само и само да потиснете желанието си да кихнете или поне да го отложите до края на представлението. И след това ви остава известен дискомфорт и усещане за незавършеност. А ако си бяхте вкъщи, просто кихате и потребността на организма е удовлетворена – гещалтът е завършен, наздраве!

Същото се случва и с чувствата ви, с тези, които някога сте потиснали по една или друга причина. Те са останали в тялото ви „неизкихани“ и създават понякога лек, понякога доста осезаем дискомфорт, който ви пречи спокойно да се занимавате с делата си и да се радвате на живота.

И тъй като „психотерапевт“ и „психоаналитик“ твърде често се възприемат като много близки синоними /а понякога и като еднозначни думи/, нека видим какви са разликите.

По какво се отличава гещалт терапията от психоанализата?

И в кабинета на гещалт терапевта в повечето случаи има диванче, но клиентът не лежи на него, споделяйки мислите си, загледан в тавана. В гещалт терапията разговорът е очи в очи, а терапевт и клиент са равнопоставени събеседници.

При гещалт подхода фокусът е върху чувствата и мислите на клиента ТУК и СЕГА, независимо дали споделя травма от детството или от вчера. Няма целенасочено ровене в миналото, както при психоанализата, макар че миналото присъства по един или друг начин и в настоящето – чрез навиците ни, чрез моделите на поведение, чрез убежденията ни.

В гещалт терапията, благодарение на подкрепата и разбирането на терапевта, в атмосфера на приемане и неосъждане, в защитена среда човек се учи да изгражда своите отношения със света, опирайки се на получения по време на взаимодействието с терапевта опит. Прилагайки в реалния живот наученото по време на сесиите той постепенно пренастройва отношенията си с близки и познати по начин, по който те му носят радост и яснота вместо раздразнение и недоволство.

Гещалт психотерапевтът, за разлика от психоаналитика, учи клиента да приема само своята част от отговорността в отношенията с другите, а не да поема 100 % от товара върху себе си. Гещалт терапевтът може да предложи варианти за излизане от заплетена ситуация, заявена от клиента. Но клиентът САМ избира най-доброто решение за себе си и САМ носи отговорността за своето поведение в тази и в други подобни ситуации.

От една страна това развива осъзнатост, самостоятелност и чувство за отговорност, а от друга – лишава клиента от възможността по навик да прехвърли отговорността за действията си /и последствията/  на някой друг.

И ако психоанализата е дълга /понякога доживотна/ терапия, гещалт терапията постига същите резултати за доста по-кратко време. Целта на терапията е клиентът да се научи да се справя сам с проблемите си без помощта на терапевта. За някого може да са достатъчни 5-10 сесии, за друг стабилизирането на състоянието му може да отнеме година-година и половина ежеседмични срещи с терапевта.

При гещалт подхода осъзнаванията, прозренията се появяват у клиента в процеса на взаимодействие с терапевта при непосредственото участие и на двамата. Много обичам Фройд, но в психоаналитичния процес винаги ме е смущавало това, че докато психоаналитикът впряга всичките си знания и умения да помогне на клиента, клиентът просто лежи на дивана и чака терапевтът да му поднесе решението на проблема му.

В гещалт терапията отговорността за успеха е и на двамата – по равно. По тази причина е добре клиентите да са наясно, че участието им в процеса е от решаващо значение, че няма да получат готови решения от терапевта, а заедно с него ще изработят най-подходящата стратегия за справяне със заявения или друг подобен проблем.

Ако имате въпроси, питайте?

Юлия Голубева

Превод и адаптация: Маруся Берон

За консултации и индивидуални сесии можете да се свържете с мен и чрез формата за обратна връзка.

Коментарите са изключени.