Нова група за себепознание чрез Гещалт терапията

Групата е мини-модел на обществото, на средата, в която всички ние живеем, работим, решаваме проблеми, радваме се и страдаме. Там, в групата, всеки ще внесе своите модели на свързване, своите силни и слаби страни, своите страхове и комплекси, своите убеждения и предубеждения. Заедно ще работим за по-доброто ни свързване с другите, за по-пълното разбиране на себе си. Ще преживяваме и осъзнаваме собствената си личност, ограниченията и потенциала си, ще откриваме корените на едно или друго поведение, което ни спъва в ежедневните ни контакти. В защитена, подкрепяща и неосъждаща среда ще работим за подобряване на социалните си умения, за отстояване на личните си граници, за освобождаване от ирационални страхове, за подобряване на самочувствието си.

Част от темите, по които ще работим:

Кой съм аз? – личностна идентификация, разминавания в това как ние се възприемаме и как ни възприемат другите.

Аз и другите – свързване, проблеми при свързването с партньори, приятели, колеги.

Лично пространство и граници – как да отстояваме себе си без агресия.

Даване и получаване – Можем ли да отказваме? Можем ли да поискаме помощ?

Отношения в двойката – как и защо пренасяме модели от рожденото си семейство?

Доверието – Как го получаваме? На кого го даваме?

Тялото – Как го усещаме? Как житейският ни опит се отразява на тялото ни? Какво говори фигурата и стойката ни за нас?

Други теми, които са важни за групата.

Работата в групата има не само познавателен, но и терапевтичен ефект върху участниците.

Групата ще се състои от 6-8 човека и е от затворен тип, което означава, че след втората сесия няма да се приемат нови членове. Предвидени са 10 сесии, но те могат да бъдат с няколко повече или по-малко, в зависимост от нуждите на групата.

Сесиите на групата ще се провеждат два пъти месечно, в неделя, от 15:00 до 19:00 часа, в гр. София, кв. Лозенец, ул. Цанко Церковски № 11. Записването се осъществява по имейл, телефон или чрез контактната форма след публикацията.

Начало: 27 октомври 2019 година

Такса: 40 лв/сесия

Водещ: Маруся Берон

Реклами

Коментарите са изключени.