Category Archives: видео

Накратко за гещалт терапията

Франс Мюлмиестер е ръководител на екипа от чуждестранни обучители към Българския институт по гещалт терапия.

ВИДЕО

Видео

Всичко, което искаш, е от другата страна на страха!