СОЦИАЛНА ФОБИЯ: Страхът пред въображаемия съд на другите

(Откъси от лекция-дискусия, проведена на 3.04.2018)

Какво е социална фобия? – Най-общо казано, страх от общуване с непознати.

Заложено ни е да се страхуваме от непознати хора и ситуации – инстинктът ни за оцеляване ни диктува да бъдем нащрек, когато се сблъскваме с непознатото. Ако сме прекалено доверчиви, доброволно се излагаме на опасности. Доверието трябва да бъде спечелено, то не се раздава безплатно като рекламните листовки на кръстовището. Полезно е да сме дистанцирани, резервирани до известна степен, когато се сблъскваме с непознати хора и ситуации. А с такива ситуации и хора се сблъскваме всеки ден – в повечето случаи те не са заплашителни за нас и сме свикнали да ги приемаме без особени емоции.

Представете си обаче, че се притеснявате всеки път, когато се качите в трамвая, когато влезете в магазина, когато непознат човек ви попита за улица в квартала, в който живеете, когато влезете в ресторант, за да обядвате или вечеряте, когато сте в киносалон или театър с множество непознати хора – как бихте се чувствали? – В най-добрия случай ще бъдете емоционално претоварени. И ще поискате да се изолирате колкото можете по-бързо, за колкото е възможно по-дълго време. Всъщност, това е основният стремеж на човекът, страдащ от социална фобия. Всички изброени ситуации, а и множество други, за него са плашещи, предизвикващи тревога, дори страх и каращи го да ги избягва, да се изолира, а когато все пак му се налага да влезе в тях и да ги преживее, той го прави с неимоверни усилия, с напрежение, съпътствано от редица нежелани физически симптоми – сърцебиене, задух,  изпотяване, изчервяване и т.н.

И защо е всичко това? Не е страх за живота и не е инстинкт за самосъхранение, просто реакцията на тялото и психиката са почти еднакви с тази, която се задейства при реална опасност. Пак стигаме до амигдалата, адреналина и трите „Ф“ /fight, flight, freeze – борба, бягство или замръзване/.

……..

Форма на социална фобия е фобията от училище, която се определя като постоянен страх от посещение в учебни заведения и висока степен на тревожност при напускане на дома. Тази фобия има следните характеристики: Първо: Особена трудност да се посещава училище, което е причина за продължителни отсъствия. Второ: Поява на емоционален дистрес, страх, лесна раздразнителност, оплаквания от соматичен характер, когато на детето му предстои да ходи на училище. Трето: При тази фобия не са налице асоциални прояви, като агресия, кражби и лъжа. Фобията от училище е ситуация, при която е налице ирационален страх от някакъв аспект на училищната среда, като времето извън училище се прекарва в дома. Тази ситуация е различна от отсъствието от училище, когато детето преднамерено бяга не само от учебното заведение, но и от дома и се отдава на по-приятни за него занимания. Най-често фобията от училище се появява в начална училищна възраст и е разпространена сред деца, независимо от техния интелект, но по-често се среща сред талантливи деца. Изследванията показват, че е характерна главно за деца с висока степен на научаване, които имат отлични училищни резултати.

……..

Най-общо при социалната фобия човек се страхува от множество социални ситуации, в които може да бъде подложен на оценка – по-често това очакване е само в неговото въображение, защото кой се интересува особено от другите клиенти в магазина например, или от спътниците си в градския транспорт? – Да, но човекът със социална фобия има чувство, че всички го гледат, преценяват, коментират. Освен това, той предвижда, че оценката за него ще бъде непременно  негативна, че ще бъде осъждан, порицаван, критикуван и това го плаши, кара го да избягва подобни места и ситуации.

Друга особеност е, че тези страхове се проявяват не само в момента на социалното взаимодействие или непосредствено преди него, а също така и дни и седмици преди събитието. Бъдещата ситуация се премисля многократно, а повечето сценарии, които проиграва в съзнанието си страдащият от социална фобия са в негативна светлина…

………

Какви са последиците от повишената социална тревожност и социалната фобия? Най-общо казано, тези състояния ограничават контактите и изявите пред публика, а публика се явяват съучениците в класа, състудентите в групата, колегите… Публика са и представителите на противоположния пол… Изследванията показват, че хората със социална фобия са по-самотни, те рядко отбелязват празниците, имат по-малък шанс да встъпят в брак. Често възникват проблеми по време на образованието им, тъй като страхът от изява пред групата и публичните изказвания пречат на учебния процес и могат да доведат да неговото прекратяване. При тези хора се наблюдава и известна безперспективност в кариерното израстване. На работа, хората със социални фобии странят от колектива, стараят се да сведат до минимум риска от привличане на вниманието на околните към себе си, при което не рядко добрата им работа остава недооценена.

Социалната фобия може да „прерасне“ в избягващо личностно разстройство, в депресия, също така страдащите от нея могат да развият зависимости към алкохол, наркотици, предписани от лекар и самопредписани  медикаменти.

………

Хората се разстройват не от събитията и ситуациите, които възникват, а от личното значение, които последните имат за тях. Когато значението е негативно, резултатът е негативна емоция. Едно и също събитие има различни значения за отделните хора (или дори за един човек, но при различни обстоятелства). Психотерапевтичната работа е свързана най-вече с негативните автоматични мисли и възприятия, които обуславят тревогата и избягващото поведение, както и с формирането на алтернативни стратегии за справяне в различни ситуации.

Маруся Берон

За консултации и индивидуални сесии можете да се свържете с мен и чрез формата за обратна връзка.

Advertisements

Коментари са забранени.